• Câu hỏi: Bạn ơi, phần giải thích bạn ghi:" Câu này có hai hành động là "consider" và "state", khi đó hành động thứ hai có thể đ...

  Emerald
  Emerald, hỏi vào lúc 17:05, 13/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Bạn ơi, phần giải thích bạn ghi:" Câu này có hai hành động là "consider" và "state", khi đó hành động thứ hai có thể được rút gọn thành V-ing. Câu có thể viết lại như sau "It is considering an appeal and state that _____ "
  Vậy tại sao bạn lại chọn Stating ạ?

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  "It is considering an appeal and states that..." là câu trước khi rút gọn.

  Câu này có 2 động từ chia thì, "is considering" và "states".

  Cả 2 động từ chia thì này được nối với nhau bằng liên từ "and" và chúng có cùng một chủ ngữ là "it", vì vậy chúng ta có thể lược bỏ liên từ "and" và đồng thời rút gọn động từ phía sau thành "stating".

  "It is considering an appeal, stating that..."

   

  It is considering an appeal and states that... ---> It is considering an appeal, stating that...

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời