• Câu hỏi: Em đọc giải thích cũng hiểu sơ sơ là đây là loại trừ. Nhưng loại trừ như nào chưa hiểu. Sai ngữ pháp như ...

  Lê Gia An
  Lê Gia An, hỏi vào lúc 15:05, 12/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Em đọc giải thích cũng hiểu sơ sơ là đây là loại trừ. Nhưng loại trừ như nào chưa hiểu. Sai ngữ pháp như nào chưa hiểu ạ?

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Nếu chọn is, are, hay were thì chúng ta sẽ có:

  due to the large number of product flaws is reported.

  due to the large number of product flaws are reported.

  due to the large number of product flaws were reported.

  Trong cả 3 trường hợp trên, sau due to là một mệnh đề hoàn chỉnh có đầy đủ chủ ngữ (the large number of product flaws) và động từ chia thì (is/are/were).

  Nhưng due to là giới từ, mà sau giới từ không thể là một mệnh đề được. Vì vậy chúng ta loại is, are, were luôn ạ.

  Ad sẽ điều chỉnh phần giải thích của bài tập này cho rõ ràng hơn. Cảm ơn bạn đã góp ý với Gia Sư Toeic!

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời