• Câu hỏi: Cho mình hỏi Not only but (also) also có thể có hoặc không hả bạn...

  Mia
  Mia, hỏi vào lúc 09:38, 19/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình hỏi Not only but (also) also có thể có hoặc không hả bạn

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Đúng là cấu trúc not only... but also... thì also có thể được lược bỏ ạ.

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời