• Câu hỏi: temperatures rising to the mid-20s by Saturday afternoon. câu này sao lại dịch LÀ : tăng lên khoảng 25 độ...

  Linh
  Linh, hỏi vào lúc 22:03, 08/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • temperatures rising to the mid-20s by Saturday afternoon.
  câu này sao lại dịch LÀ : tăng lên khoảng 25 độ

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn! Ad xin được giải thích như sau ạ:

  20s là từ 20 đến 29, mid là "giữa", vì vậy suy ra "mid-20s" có nghĩa là khoảng giữa của 20 đến 29 độ C, nghĩa là khoảng 25 độ C.

  Vì vậy chúng mình đã dịch là "khoảng 25 độ".

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời