• Câu hỏi: Em không hiểu sao không điền live được ạ. Live và live in dùng trong những trường hợp khác nhau như thế nào. Cho e xin t...

  Loan
  Loan, hỏi vào lúc 12:27, 01/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Em không hiểu sao không điền live được ạ. Live và live in dùng trong những trường hợp khác nhau như thế nào. Cho e xin thêm ví dụ ạ

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Đối với cấu trúc:
  "have something to do something"
  chúng ta cần tưởng tượng câu "bình thường" khi chưa có "have" sẽ như thế nào.

   

  Câu "bình thường" sẽ là: "he no longer lived in a house".

  Suy ra: "he no longer had a house to live in".

   

  Trong câu bình thường có giới từ nào thì chúng ta vẫn giữ nguyên giới từ đó khi biến đổi thành cấu trúc "have something to do something" ạ!

   

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời