BƯỚC 1

Học cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

Ở bước 1 của chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn sẽ được tìm hiểu cấu trúc câu cơ bản bao gồm những thành phần nào và làm cách nào để nhận diện được những thành phần đó trong câu.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

 

 

BƯỚC 2

Học tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

Ở bước 2 của chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn sẽ được học về cấu trúc câu chi tiết, mối quan hệ của các thành phần trong câu, và chức năng của tất cả các từ loại trong tiếng Anh.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

 

 

BƯỚC 3

Học ngữ pháp tiếng Anh chi tiết

Ở bước 3 của chương trình Ngữ Pháp PRO, bạn sẽ học ngữ pháp tiếng Anh chi tiết qua 1 trong 2 cách: Học từ cơ bản đến nâng cao hoặc Học theo từng thành phần trong câu.

Xem chi tiết

 

1. Học các điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao:

  • Ưu điểm: Học theo đúng cấp độ của mình
  • Nhược điểm: Không đi sâu vào một thành phần trong câu ngay lập tức
  • Phù hợp với: Các bạn mới bắt đầu hoặc sơ cấp muốn lấy lại nền tảng ngữ pháp một cách vững vàng

Nếu bạn cảm thấy phù hợp với cách học này, hãy nhấn vào nút sau để xem tiếp:

Học từ cơ bản đến nâng cao

2. Học các điểm ngữ pháp theo từng thành phần trong câu:

  • Ưu điểm: Tìm hiểu tất cả các khía cạnh về từng thành phần trong câu
  • Nhược điểm: Một số khía cạnh sẽ khó với các bạn từ sơ cấp
  • Phù hợp với: Các bạn từ trung cấp trở lên muốn hệ thống lại kiến thức của mình một cách chi tiết

Nếu bạn cảm thấy phù hợp với cách học này, hãy nhấn vào nút sau để xem tiếp:

Học theo từng thành phần

 

1. Học các điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao

Có thể chia các điểm ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao theo 5 cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 5, dựa trên độ khó và độ cần thiết, với "1 sao" ⭐ là cơ bản nhất và "5 sao" ⭐⭐⭐⭐⭐ là nâng cao nhất.

 

 

2. Học các điểm ngữ pháp theo từng thành phần trong câu

Một câu tiếng Anh bao gồm các thành phần: Chủ Ngữ, Vị Ngữ, và Các Thông Tin Nền. Trong Chủ Ngữ, Vị Ngữ, và Các Thông Tin Nền tiếp tục có những thành phần nhỏ hơn.

Dưới đây là tất cả các điểm ngữ pháp tiếng Anh được sắp xếp theo từng thành phần trong câu. Bạn có thể nhấn vào các thành phần trong câu để xem các điểm ngữ pháp liên quan đến chúng.

Mỗi điểm ngữ pháp cũng được đánh dấu ⭐ dựa trên độ khó và độ cần thiết, với "1 sao" ⭐ là cơ bản nhất và "5 sao" ⭐⭐⭐⭐⭐ là nâng cao nhất.

 

 

1. CHỦ NGỮ

Chủ ngữ

 

Trường hợp chủ ngữ là cụm danh từ:

 

Các trường hợp chủ ngữ khác:

 

 

2. VỊ NGỮ

Vị ngữ

 

Động từ trong vị ngữ:

 

Trường hợp tân ngữ là cụm danh từ:

 

Các trường hợp tân ngữ khác:

 

Các trường hợp khác: 

 

 

3. THÔNG TIN NỀN

Cấu trúc câu tiếng Anh

 

 

 

4. CÂU ĐƠN & CÂU GHÉP

Liên từ - câu ghép