Để thanh toán cho việc học và luyện thi TOEIC tại Gia sư Toeic, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

  1. Thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng
  2. Thanh toán bằng Tiền mặt

Bạn hãy xem hướng dẫn chi tiết ở đây bạn nhé!

Xem hướng dẫn thanh toán cho các Tài khoản Luyện thi TOEIC

Xem hướng dẫn thanh toán cho các Tài khoản Ngữ pháp PRO