Để khuyến khích tinh thần học TOEIC hằng ngày, bạn sẽ được tặng điểm thưởng khi luyện thi hằng ngày như sau:

  • Nhận ngay 5 điểm thưởng khi hoàn thành một lượt đề luyện tập (gồm 9-10 câu) trong một ngày.
  • Ngoài ra, bạn sẽ được tặng thêm điểm khi bạn học liên tục 
    • 3 ngày (được tặng thêm 7 điểm)
    • 7 ngày (được tặng thêm 12 điểm)
    • 15 ngày (được tặng thêm 37 điểm
    • 30 ngày (được tặng thêm 75 điểm)

Điểm thưởng này sẽ được quy đổi thành tiền trong tài khoản học của bạn theo tỷ lệ 1 điểm = 100 VNĐ! (chỉ áp dụng đối với tài khoản có phí) 

Còn chần chừ gì nữa, chỉ cần chăm chỉ học mỗi ngày, bạn đã có thể tiết kiệm rất nhiều phí học phải không nào!

Để theo dõi số điểm thưởng của bạn hiện đang có bao nhiêu, hãy vào trang thông tin cá nhân của mình tại đây: https://giasutoeic.com/user/#account-info

 

Bảng chi tiết điểm thưởng theo ngày

Chi tiết điểm thưởng