Chính sách cộng thêm ngày sử dụng 

Trong quá trình học ở Gia sư TOEIC, thỉnh thoảng sẽ có những lí do khách quan ngoài ý muốn khiến bạn không học thường xuyên được. 
Để hỗ trợ bạn trong việc này, Gia sư TOEIC sẽ cộng thêm cho bạn những khoản thời gian bạn không sử dụng khi bạn gia hạn tài khoản. 


Những lưu ý về Chính sách cộng thêm ngày sử dụng: 

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC có phí ở Gia sư TOEIC.
 2. Chỉ áp dụng đối với những khoản thời gian bạn không học liên tục >= 7 ngày.
  • Bạn được xem là không học trong một ngày nào đó nếu trong ngày đó bạn không truy cập Gia sư TOEIC. 
 3. Số ngày được cộng tối đa: 1/3 thời gian của Tài khoản bạn mua, nhưng không quá 30 ngày 
 4. Quyết định về số ngày được cộng thêm sẽ do hệ thống ở Gia sư TOEIC quyết định và bạn đồng ý sẽ không tranh cãi với quyết định này. 
 5. Số ngày bạn được cộng thêm sẽ được cộng thêm vào tài khoản của bạn ngay sau khi bạn gia hạn tài khoản của mình.
   

Các bước thực hiện: 

 1. Ở trang hướng dẫn thanh toán, hệ thống sẽ hiện số ngày bạn được cộng thêm khi bạn gia hạn (nếu có) 
  • Nếu số ngày bạn được cộng thêm = 0, bạn sẽ không thấy thông báo về việc được cộng thêm ngày 
 2. Bạn tiến hành gia hạn tài khoản như bình thường. Số ngày bạn được cộng thêm sẽ được hệ thống tự động cộng thêm cho bạn sau khi tài khoản của bạn được gia hạn. 

 

Chính sách bảo lưu Tài khoản

Nếu trong quá trình mua tài khoản bạn bận đột xuất một thời gian dài, bạn có thể liên lạc với Gia sư TOEIC để được bảo lưu thời gian không sử dụng đó. 


Những lưu ý về Chính sách bảo lưu tài khoản:

 1. Áp dụng cho các Tài khoản luyện thi TOEIC có phí ở Gia sư TOEIC. 
 2. Số lần được yêu cầu bảo lưu: 1 lần cho mỗi lần mua tài khoản 
  • Khi bạn gia hạn tài khoản, bạn lại có lại được quyền yêu cầu bảo lưu
 3. Thời gian tối đa được bảo lưu: 1/2 thời gian sử dụng của tài khoản, nhưng không quá 60 ngày.
   

Các bước thực hiện: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập link sau: https://giasutoeic.com/user/account/deactivate/
  • Chú ý: Bạn chỉ có thể xem trang này khi bạn đã đăng nhập và tài khoản bạn mua vẫn còn thời gian sử dụng 
 2. Điền lí do bạn muốn bảo lưu tài khoản và kích nút "Tạm đóng tài khoản". 
   
 3. Lúc bạn học lại được, bạn chỉ việc liên lạc với Gia sư TOEIC để mở lại tài khoản
 4. Nhận được yêu cầu của bạn, Gia sư TOEIC sẽ mở lại tài khoản & cộng thêm số ngày tương ứng với thời gian tài khoản của bạn được bảo lưu vào thời gian sử dụng của tài khoản của bạn 
   


Hi vọng 2 chính sách trên sẽ giúp bạn học mà không phải lo, giúp bạn có thể duy trì lâu dài việc học tiếng Anh của mình với một chương trình tuyệt vời & một chi phí rất hợp lí. 

Thank you for learning with Gia sư TOEIC! heart


Cheers, 
Gia sư TOEIC support Team