Ngoài những khuyến mãi có thể có dành riêng cho tài khoản của bạn, dưới đây là những chính sách ưu đãi khác: 

Chính sách giảm giá khi mua theo nhóm

Nếu bạn có bạn bè, đồng nghiệp hay người thân cũng muốn học thi TOEIC hay học ngữ pháp tiếng Anh, bạn có thể rủ những người đó cùng mua để được thêm những khuyến mãi sau: 

 1. Khi mua theo nhóm 2-3 người: Giảm thêm 10% cho mỗi người. 
 2. Khi mua theo nhóm 4 người trở lên: Giảm thêm 20% cho mỗi người. 

Chú ý:

 • "Giảm thêm" nghĩa là nếu tài khoản của bạn đã có khuyến mãi dành riêng cho bạn, ví dụ như giảm 10%, thì khi mua theo nhóm, bạn sẽ được giảm thêm trên giá đã được giảm đó. 
 • Mỗi bạn trong nhóm có thể mua những tài khoản khác nhau.
  Ví dụ cho nhóm 2 bạn:
  1. Một bạn có thể mua tài khoản Tự luyện 3 tháng và bạn kia có thể mua tài khoản Tự luyện 6 tháng. 
  2. Một bạn có thể mua tài khoản Ngữ pháp PRO 6 tháng và bạn kia có thể mua tài khoản Ngữ Pháp PRO 1 năm.
    

Các bước để nhận khuyến mãi khi mua theo nhóm: 

 1. Rủ bạn bè hay đồng nghiệp tạo tài khoản miễn phí ở Gia sư TOEIC: https://giasutoeic.com/register/
   
 2. Một người trong nhóm của bạn sẽ gửi email đến support@giasutoeic.com. Trong email, bạn cung cấp các email mà các bạn đã dùng để tạo tài khoản miễn phí ở bước 1. Với mỗi email, bạn ghi rõ là email đó mua khóa học nào. 
   
 3. Gia sư TOEIC sẽ xác nhận thông tin và tạo khuyến mãi cho mỗi tài khoản trong nhóm và gửi email xác nhận khuyến mãi đã được tạo. 
   
 4. Mỗi bạn trong nhóm khi đăng nhập vào tài khoản, đến trang Thanh toán cho các Tài khoản Luyện thi TOEIC hoặc trang thanh toán cho Tài khoản Ngữ Pháp PRO sẽ thấy giá khuyến mãi đã được cập nhật và tiến hành thanh toán như bình thường. 

  Để thuận tiện cho nhóm, các bạn cũng có thể chuyển khoản tổng số tiền mà nhóm của bạn cần thanh toán và Gia sư TOEIC sẽ kích hoạt tài khoản cho từng bạn trong nhóm.
  Khi đó, trong phần ghi chú chuyển khoản, bạn sẽ ghi theo mẫu sau: <Email của bạn> <Nhóm 2 người hay 4 người>. Ví dụ: nguyenvanminh@gmail.com Nhom 4.


Chính sách giảm giá cho sinh viên

Gia sư TOEIC có chính sách hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên như sau: 

 • Giảm thêm 20.000 VND (20 nghìn đồng) cho các tài khoản sau:
  • Tài khoản Tự luyện 1 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 1 tháng
  • Tài khoản Ngữ pháp PRO 6 tháng. 
    
 • Giảm thêm 40.000 VND (40 nghìn đồng) cho các tài khoản sau:
  • Tài khoản Tự luyện 3 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 3 tháng
  • Tài khoản Ngữ pháp PRO 1 năm.
    
 • Giảm thêm 80.000 VND (80 nghìn đồng) cho các tài khoản sau: 
  • Tài khoản Tự luyện 6 tháng
  • Tài khoản Luyện thi PRO 6 tháng.

Chú ý:

 • "Giảm thêm" có nghĩa là trong trường hợp tài khoản của bạn đã có khuyến mãi dành riêng cho bạn, ví dụ như giảm 10%, thì nếu bạn là sinh viên, bạn sẽ được giảm thêm trên giá đã được giảm đó, theo chính sách ghi trên. 
 • Chính sách giảm giá này chỉ áp dụng 1 lần cho một tài khoản và 1 lần cho một thẻ sinh viên đang có hiệu lực. 
 • Nếu bạn là sinh viên và bạn mua theo nhóm, nhóm của bạn sẽ được hưởng cả 2 chính sách: Chính sách ưu đãi khi mua theo nhóm và chính sách này. 
   

Các bước để nhận khuyến mãi dành cho sinh viên: 

 1. Bạn tạo cho mình một tài khoản miễn phí ở Gia sư TOEIC: https://giasutoeic.com/register/
   
 2. Gửi email đến support@giasutoeic.com. Trong email, bạn ghi rõ email của tài khoản của bạn ở Gia sư TOEIC (vừa tạo ở trên) + khóa học bạn muốn mua + đính kèm ảnh thẻ sinh viên còn hiệu lực của bạn, cả 2 mặt. 
   
 3. Gia sư TOEIC sẽ xác nhận thông tin và tạo khuyến mãi cho bạn. Gia sư TOEIC sẽ gửi email trả lời cho bạn xác nhận khuyến mãi đã được tạo. 
   
 4. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, đến trang Thanh toán cho các Tài khoản Luyện thi TOEIC hoặc trang thanh toán cho Tài khoản Ngữ Pháp PRO  sẽ thấy giá khuyến mãi đã được cập nhật. 

  Bạn tiến hành thanh toán như bình thường với giá đó.


Hy vọng những chính sách trên đã hỗ trợ các bạn một cách thiết thực khi luyện thi TOEIC hay học ngữ pháp tiếng Anh cùng Gia sư TOEIC.