Đề thi TOEIC rút gọn (Mini Toeic tests) ~20 phút / đề, có đáp án và giải thích chi tiết, giúp bạn luyện tập thường xuyên

Bảng xếp hạng cho đề mới nhất

Best score: 100 / 100, by Mai

Best score: 100 / 100, by Hai

Best score: 100 / 100, by Mai

Best score: 100 / 100, by Nghi

Best score: 100 / 100, by Truong

Best score: 100 / 100, by Mai

Best score: 100 / 100, by Độ

Best score: 100 / 100, by Hiếu

Xem tất cả các đề thi thử rút gọn

Đề thi TOEIC (Toeic full tests) 17 đề thi TOEIC FULL (120 phút / đề) với đáp án và giải thích chi tiết

ETS TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: ETS

ETS TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: ETS

ECONOMY TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: Economy

ECONOMY TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: Economy

NEW REAL TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: New Real

NEW REAL TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: New Real

LONGMAN TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: Longman

LONGMAN TOEIC Tests - Đề thi TOEIC: Longman

Đề luyện tập (Toeic practice tests) 7000+ câu hỏi luyện tập có đáp án và được giải thích cặn kẽ, giúp bạn luyện thi hiệu quả & thuận tiện

Chế độ Luyện – Kết quả được tính vào tiến triển của bạn ở cột mốc

Chế độ Học – Không tính kết quả. Chọn chế độ này khi bạn còn yếu và chỉ muốn học

Đề luyện thi Toeic part 1

Phần 1

Mô tả hình ảnh
Luyện nghe Toeic Part 1

Đề luyện thi Toeic part 3

Phần 3

Đoạn hội thoại
Luyện nghe Toeic Part 3

Đề luyện thi Toeic part 4

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn
Luyện nghe Toeic Part 4

Đề luyện thi Toeic part 5
Đề luyện thi Toeic part 6

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn
Chiến lược làm phần 6 TOEIC

ets

Phần 7

Đoạn kép

Chế độ Luyện – Kết quả được tính vào tiến triển của bạn ở cột mốc

Chế độ Học – Không tính kết quả. Chọn chế độ này khi bạn còn yếu và chỉ muốn học

Đề luyện thi Toeic part 1

Phần 1

Mô tả hình ảnh
Luyện nghe Toeic Part 1

Đề luyện thi Toeic part 3

Phần 3

Đoạn hội thoại
Luyện nghe Toeic Part 3

Đề luyện thi Toeic part 4

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn
Luyện nghe Toeic Part 4

Đề luyện thi Toeic part 5
Đề luyện thi Toeic part 6

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn
Chiến lược làm phần 6 TOEIC

ets

Phần 7

Đoạn kép

Bảng xếp hạng cho đề mới nhất

Best score: 100 / 100, by Mai

Best score: 100 / 100, by Hai

Best score: 100 / 100, by Mai

Best score: 100 / 100, by Nghi

Best score: 100 / 100, by Truong

Best score: 100 / 100, by Mai

Best score: 100 / 100, by Độ

Best score: 100 / 100, by Hiếu

Xem tất cả các đề rút gọn
help contact