Đề thi TOEIC rút gọn ~20 phút / đề, giúp bạn luyện tập thường xuyên

Bảng xếp hạng cho đề mới nhất

Best score: 100 / 100, by Anh

Best score: 100 / 100, by Bằng

Best score: 100 / 100, by Phan

Best score: 100 / 100, by Tân

Best score: 100 / 100, by Vuchien

Best score: 100 / 100, by Anh

Best score: 100 / 100, by Vanthong

Best score: 100 / 100, by Quang

+

Đề thi TOEIC 15 đề thi TOEIC (120 phút / đề) với đáp án và giải thích chi tiết

Đề thi TOEIC: ETS

Đề thi TOEIC: ETS

Đề thi TOEIC: Economy

Đề thi TOEIC: Economy

Đề thi TOEIC: New Real

Đề thi TOEIC: New Real

Đề luyện tập 7000+ câu hỏi luyện tập được giải thích cặn kẽ, giúp bạn luyện thi hiệu quả & thuận tiện

Chế độ Luyện – Kết quả được tính vào tiến triển của bạn

Chế độ Học – Không tính kết quả. Chọn chế độ này khi bạn đang còn yếu

ets

Phần 1

Mô tả hình ảnh

ets

Phần 2

Hỏi - đáp

ets

Phần 3

Đoạn hội thoại

ets

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn

ets

Phần 5

Câu không hoàn chỉnh

ets

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn

ets

Phần 7

Đoạn đơn

ets

Phần 7

Đoạn kép

Chế độ Luyện – Kết quả được tính vào tiến triển của bạn

Chế độ Học – Không tính kết quả. Chọn chế độ này khi bạn đang còn yếu

ets

Phần 1

Mô tả hình ảnh

ets

Phần 2

Hỏi - đáp

ets

Phần 3

Đoạn hội thoại

ets

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn

ets

Phần 5

Câu không hoàn chỉnh

ets

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn

ets

Phần 7

Đoạn đơn

ets

Phần 7

Đoạn kép

Bảng xếp hạng cho đề mới nhất

Best score: 100 / 100, by Anh

Best score: 100 / 100, by Bằng

Best score: 100 / 100, by Phan

Best score: 100 / 100, by Tân

Best score: 100 / 100, by Vuchien

Best score: 100 / 100, by Anh

Best score: 100 / 100, by Vanthong

Best score: 100 / 100, by Quang

+
help contact