Đang có khuyến mãi ở Gia sư TOEIC *** Còn 1 ngày *** >>>Xem chi tiết<<<

Đề thi TOEIC rút gọn ~20 phút / đề, giúp bạn luyện tập thường xuyên

Bảng xếp hạng cho đề mới nhất

Best score: 100 / 100, by Nga

Best score: 100 / 100, by Trai

Best score: 100 / 100, by Khang

Best score: 100 / 100, by Đồng

Best score: 100 / 100, by Hai

Best score: 100 / 100, by Ngọc

Best score: 100 / 100, by Bi

Best score: 100 / 100, by Tuấn

+

Đề thi TOEIC 15 đề thi TOEIC (120 phút / đề) với đáp án và giải thích chi tiết

Đề thi TOEIC: ETS

Đề thi TOEIC: ETS

Đề thi TOEIC: Economy

Đề thi TOEIC: Economy

Đề thi TOEIC: New Real

Đề thi TOEIC: New Real

Đề luyện tập 7000+ câu hỏi luyện tập được giải thích cặn kẽ, giúp bạn luyện thi hiệu quả & thuận tiện

Chế độ Luyện – Kết quả được tính vào tiến triển của bạn

Chế độ Học – Không tính kết quả. Chọn chế độ này khi bạn đang còn yếu

ets

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn
Chiến lược làm phần 4 TOEIC

ets

Phần 5

Câu không hoàn chỉnh
Chiến lược làm phần 5 TOEIC

ets

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn
Chiến lược làm phần 6 TOEIC

ets

Phần 7

Đoạn kép

Chế độ Luyện – Kết quả được tính vào tiến triển của bạn

Chế độ Học – Không tính kết quả. Chọn chế độ này khi bạn đang còn yếu

ets

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn
Chiến lược làm phần 4 TOEIC

ets

Phần 5

Câu không hoàn chỉnh
Chiến lược làm phần 5 TOEIC

ets

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn
Chiến lược làm phần 6 TOEIC

ets

Phần 7

Đoạn kép

Bảng xếp hạng cho đề mới nhất

Best score: 100 / 100, by Nga

Best score: 100 / 100, by Trai

Best score: 100 / 100, by Khang

Best score: 100 / 100, by Đồng

Best score: 100 / 100, by Hai

Best score: 100 / 100, by Ngọc

Best score: 100 / 100, by Bi

Best score: 100 / 100, by Tuấn

+
help contact